FAQ

Na čo môžem použiť spotrebiteľský úver MoneyTU od PROFI CREDIT?

Naše spotrebiteľské úvery môžete použiť prakticky na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

Na čo môžem použiť Biznis úver pre podnikateľov a živnostníkov?

Biznis úver je určený pre podnikateľov fyzické (najmä živnostníci) a právnické osoby (najmä jednoosobové Sro), ktorých vlastníkom je osoba, ktorá dosiahla vek 23 rokov. Biznis úver môžete použiť na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb bez potreby preukazovať účel ich použitia. Úver nie je viazaný účelovo. Záleží teda len na vás, čo s peniazmi z úveru urobíte pre ďalšie napredovanie vášho podnikania. Avšak pri vypĺňaní formuláru požadujeme vyplniť aj účel čerpania úveru, pre overenie, že úver bude využívaný výlučne na podnikateľské účely.

Kde môžem požiadať o úver?

Môžete si vyplniť on-line formulár na našich internetových stránkach. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, sa pre Vás pokúsime vytvoriť online ponuku.

Koľko peňazí mi požičiate?

V závislosti od výšky Vášho príjmu Vám môže byť poskytnutý Spotrebiteľský úver vo výške od 500 € do 5 000 €. V prípade podnikateľských Biznis úverov Vám môžeme poskytnúť úver vo výške od 1 000 € do 15 000 €.

Aká je výška úrokov?

Na našej stránke nájdete kalkulačku, ktorá podľa Vami požadovaných parametrov úveru vypočíta maximálnu hodnotu RPMN a úrokovú sadzbu pre daný Spotrebiteľský úver.

Čo znamená "Biznis úver s odmenou"?

V prípade, že načerpáte Biznis úver v období od 01.11.2022 vo výške 3.000 € a viac s dobou splatnosti 30 a viac mesiacov, môžete získať odmenu za riadne splácanie. Celkovo tak môžete získať späť až sumu 4 splátok. Viac detailov sa dozviete z Verejného prísľubu, ktorý je zverejnený v sekcii Dokumenty – Verejné prísľuby, prípadne TU.

Aké doklady musím predložiť, aby som mohol získať od PROFI CREDIT, Slovakia, s. r. o. úver?

Pre poskytnutie Spotrebiteľského úveru sa spravidla vyžadujú nasledovné doklady, ktoré v klientskej zóne nahráte elektronicky:

  • jeden doklad totožnosti (akceptujeme výlučne občiansky preukaz).

Pre poskytnutie Biznis úveru sa spravidla vyžadujú nasledovné doklady, ktoré v klientskej zóne nahráte elektronicky:

  • jeden doklad totožnosti (akceptujeme výlučne občiansky preukaz),
  • daňové priznanie spolu s prílohami a potvrdením o jeho podaní,
  • výpis z bežného účtu.

Požadujete nejaký poplatok za poskytnutie úveru?

Áno, v prípade poskytnutia Spotrebiteľského úveru požadujeme za poskytnutie úveru zaplatiť poplatok vo výške 4% z poskytnutej sumy úveru, pričom poplatok je splatný pred poskytnutím úveru. Samozrejme v prípade, ak by ešte po uhradení poplatku došlo k jeho stornovaniu (či už zo strany poskytovateľa, alebo zo strany žiadateľa), bude Vám tento poplatok okamžite vrátený.

Pre prípad poskytnutia Biznis úveru nepožadujeme žiaden poplatok za jeho poskytnutie

Prečo vám musím zaplatiť poplatok ešte pred vyplatením úveru?

Platba poplatku slúži zároveň na overenie, či bankový účet uvedený v žiadosti o úver patrí skutočne Vám. Povinnosť overenia majiteľa účtu nám ukladá zákon.

Akou formou mi budú peniaze vyplatené a ako budem splácať?

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vypláca všetky pôžičky a úvery výhradne bezhotovostným spôsobom – prevodom finančných prostriedkov na Váš účet uvedený v žiadosti. Pôžičku môžete splácať bankovým prevodom. Odporúčame Vám však nastaviť si trvalý príkaz, aby ste sa tak vyhli problémom v prípade meškania s úhradou splátky.

Ako dlho trvá schválenie úveru?

V prípade, že všetko zvládnete bez problémov online, je možné úver schváliť a odoslať požadovanú sumu na Váš účet už do 3 hodín.

Môžem k zmluve o spotrebiteľskom úvere uzavrieť poistenie schopnosti splácať?

K zmluve o spotrebiteľskom úvere ponúkame možnosť dobrovoľného poistenia schopnosti splácať úver. Všetko o poistení sa dočítate tu.

Rovnako tak je možné poistiť aj Biznis úver, toto poistenie je však dostupné výhradne pre majiteľov živnosti, ktorí v čase žiadosti o biznis úver majú menej ako 62 rokov, nebol im priznaný a nepoberajú invalidný ani starobný dôchodok a nie sú v pracovnej neschopnosti.

Ako mám postupovať, keď som zmenil bydlisko, korešpondenčnú adresu?

Oznámte nám zmenu adresy čo najskôr. Zašlite nám nejaký doklad potvrdzujúci zmenu adresy: doklad o svojom novom bydlisku, doklad o zaplatení nájmu, doklad o zaplatení SIPO, faktúru za plyn, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z katastra nehnuteľností.

Čo mám robiť, keď som zmenil/a meno?

V takom prípade nám zašlite písomnú Vami podpísanú žiadosť spolu s kópiou sobášneho listu a nového občianskeho preukazu, z ktorých budú zrejmé uvedené zmeny.

Čo mám robiť, keď som v omeškaní a nemôžem uhradiť splátku?

Ak ste sa dostali do situácie, keď nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte bez meškania našu spoločnosť písomne prípadne telefonicky. Budeme sa spolu s Vami snažiť vzniknutú situáciu čo najrýchlejšie riešiť a navrhneme  Vám ten najlepší postup, ako vzniknutú situáciu zvládnuť. Myslite na to, že čím skôr sa nám ozvete, tým jednoduchšie dokážeme problém vyriešiť.

Splátku som už uhradil, napriek tomu som dostal upomienku, čo mám robiť?

Kontaktujte našu infolinku a zašlite nám potvrdenie úhrady splátky (najlepšie mailom). Postačí nám kópia uhradenej zloženky alebo kópie výpisu z účtu. Ak ani potom nebude platba dohľadaná, je nutné podať reklamáciu na mieste, kde ste splátku zaplatili.

Najrýchlejšia pôžička na trhu!

Požičajte si online z pohodlia domova