Súťaže

pohar

Vyhraj ročné poistenie zadarmo

1. 8. - 31. 12. 2018

Do žrebovania o ročné poistenia zadarmo je zaradený každý, kto v termíne súťaže od 1.8. - 31.12.2018 uzatvorí Zmluvu o spotrebiteľskom úvere so spoločnosťou PROFI CREDIT Slovakia, k nej si zriadi poistenie schopnosti splácať úver a splní uvedené podmienky súťaže.