BIZNIS PREMIUM

Úver určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré majú už dlhodobejšiu podnikateľskú minulosť a potrebujú finančné prostriedky na preklenutie nepredvídaných výdavkov, alebo na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov.

Charakteristika

od 1 000 €
do 10 000 €

výška úveru

12 - 60 mesiacov

na dobu

bezhotovostná výplata na účet

peniaze na účet

zajisteni-vlastni smenka

Možnosť predčasného splatenia

Výhody úveru

 • Možnosť predčasného splatenia
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Deň splátky úveru na výber
 • K žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer
 • Úroky z úveru sú daňovo uznateľný náklad
 

Podmienky pre schválenie

 • Vek od 40 rokov
 • Minimálne 6-ročná história na trhu
 • Minimálny obrat na úrovni 30 000 € a viac
 

Potrebné doklady

 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť - konatelia - podľa výpisu z OR SR
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • kompletné daňové priznanie spolu s prílohami za posledný rok
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za 1 mesiac

Prejsť na online žiadosť o BIZNIS PREMIUM