Časté otázky

otazka

Na čo môžem použiť úver či pôžičku od PROFI CREDIT?

Naše spotrebiteľské úvery môžete použiť na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

otazka

Kde môžem požiadať o úver?

Môžete nás kontaktovať na infolinke 0800 333 033 alebo vyplniť on-line formulár na našich internetových stránkach. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, vyberieme najvhodnejšieho viazaného finančného agenta, ktorý Vás bude kontaktovať a všetky potrebné kroky k uzatvoreniu úveru s Vami prerokuje telefonicky, alebo osobne.

otazka

Koľko peňazí mi požičiate?

V závislosti od výšky Vášho príjmu, Vám môže byť poskytnutý Spotrebiteľský úver vo výške od 300 EUR do 6 000 EUR. Pri biznis úveroch je maximálna možná výška poskytnutého úveru 6 000 EUR.

otazka

Aká je výška úrokov?

Na našej stránke nájdete kalkulačku, ktorá podľa Vami požadovaných parametrov úveru vyráta maximálnu hodnotu RPMN a úrokový sadzbu pre daný Spotrebiteľský úver. Konkrétne príklady aj pre Biznis úvery Vám oznámi náš viazaný finančný agent, s ktorým Vám radi dohodneme nezáväznú schôdzku na bezplatnej informačnej linke 0800 333 033.

otazka

Aké doklady musím predložiť, aby som mohol získať od PROFI CREDIT, Slovakia, s. r. o. úver?

Pre poskytnutie Spotrebiteľského úveru sa vyžadujú doklady podľa druhu príjmu žiadateľa, napríklad:

 

 • občiansky preukaz
 • kópia pracovnej zmluvy, výpis z bankového účtu za posledný mesiac, výplatnú pásku za posledné 3 mesiace
 • dôchodca dokladá dôchodkový výmer a aktuálny doklad o dôchodku (z pošty, výpis z účtu s dôchodkom)
 •  

  Pri žiadosti o Biznis úver, sa vyžadujú doklady podľa konkrétneho úveru, napríklad:

   

 • občiansky preukaz žiadateľa a osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu, resp. posledné podané kompletné daňové priznanie spolu s prílohami
 • výpis z bankového účtu
otazka

Akou formou mi budú peniaze vyplatené, ako budem splácať?

PROFI CREDIT robí všetku výplatu pôžičiek a úverov bezhotovostným spôsobom, prevodom peňazí na Váš účet. Pôžičku môžete splácať bankovým prevodom.

otazka

Ako dlho trvá schválenie úveru?

V prípade, že doložené doklady budú kompletné, je možné úver schváliť a odoslať požadovanú sumu na Váš účet do 24 hodín.

otazka

Môžem k zmluve o spotrebiteľskom úvere uzavrieť poistenie schopnosti splácať?

K Zmluve o spotrebiteľskom úvere ponúkame možnosť dobrovoľného poistenia schopnosti splácať úver.

otazka

Ako mám postupovať, keď som zmenil bydlisko, korešpondenčnú adresu?

Oznámte nám zmenu adresy čo najskôr. Zašlite nám doklady potvrdzujúce zmenu adresy: doklad o svojom novom bydlisku, doklad o zaplatení nájmu, doklad o zaplatení SIPO, faktúru za plyn, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z katastra nehnuteľností.

otazka

Čo mám robiť, keď som zmenil/a meno?

V takom prípade nám zašlite kópie sobášneho listu a nového občianskeho preukazu, z ktorých budú zrejmé uvedené zmeny.

otazka

Čo mám robiť, keď som v omeškaní a nemôžem uhradiť splátku?

Ak ste sa dostali do situácie, keď nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte bez meškania prideleného viazaného finančného agenta, ktorý s Vami prediskutuje vzniknutú situáciu a navrhne najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.

otazka

Splátku som už uhradil, napriek tomu som dostal upomienku, čo mám robiť?

Kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb klientom a zašlite nám potvrdenie úhrady splátky (najlepšie faxom alebo poštou). Postačí nám kópia uhradenej zloženky alebo kópie výpisu z účtu. Ak ani potom nebude platba dohľadaná, je nutné podať reklamáciu na mieste, kde ste splátku zaplatili.