Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť PROFI CREDIT je moderná európska spoločnosť, ktorá sa drží zásad spoločenskej zodpovednosti, ako je odmietanie korupcie, transparentnosť a samozrejme udržuje dobré vzťahy so všetkými svojimi zákazníkmi. Práve povesť spoločnosti a dôvera všetkých zainteresovaných strán voči spoločnosti patrí k tomu najdôležitejšiemu, čím môžeme disponovať. K všetkým svojim partnerom pristupujeme s rešpektom a spoločným cieľom je dlhoročná a kvalitná spolupráca, ktorá vedie k vzájomnej spokojnosti. Spojenie spoločnosti PROFI CREDIT s charitatívnymi partnermi otvára príležitosť pokúsiť sa zlepšiť životné podmienky mnohých detí.

Kredit na nový začiatok

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. sa v roku 2015 stala partnerom Asociácie pomoci postihnutým ADELI. Spoločnosť v spolupráci s APPA umožnila rehabilitáciu v tomto jedinečnom zariadení vybraným detským pacientom prostredníctvom projektu Kredit na nový začiatok. Poskytnutá finančná podpora pomohla, aby rehabilitácia a liečenie v špičkovom ADELI Medical center, bola pre týchto detských pacientov dostupnejšia.

 

 

ADELI Medical Center‎ a Asociácia pomoci postihnutým Adeli